ЕС Проекти

 

                                   

„АДИСАН ФАРМА“ ЕООД успешно изпълнява проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089- 3906-C01.

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на полученото финансиране: 50 000 лв.

от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране

Период на изпълнение: 21.06.2022 г. – 21.09.2022 г.