В "Адисан Фарма" ЕООД се произвеждат твърди лекарствени еднодозни форми, необвити таблетки. Всички дейности са регламентирани в утвърдени стандартни оперативни процедури.