Качеството винаги е било наш основен приоритет. Затова всички високотехнологични процеси са лицензирани спрямо изискванията на добрата производствена практика (GMP) и водещите международни стандарти. Всички производствени мощности на компанията са основно модернизирани за да отговарят на най-съвременните технологични изисквания.

Прилагаме специализирани производствени процедури, които съдържат всички необходими подробни описания, аналитични изследвания и инструкции за работа.

"Адисан Фарма" разполага със собствена лаборатория за контрол на качеството, която проверява безопасността на продукта като се определя липсата на химични и микробиологични замърсители, както и спазването на точните рецептури на продукта, които гарантират неговата стабилност и качество.

През 2018г. "Адисан Фарма" ЕООД беше лицензирана с RF GMP Сертификат с регистрационен номер GMP-00874/18/BG, с валидност до 16-ти Юли 2021г.