Нашата Мисия

Налагането на високи стандарти за качество и безопасност в производството на лекарствени продукти, достъпни за всички разчитащи на нас, е наша основна мисия в продължение на повече от 25 години.

Стремим се да подтикнем хората към отговорно отношение към тях тяхното собствено здраве, което е основна предпоставка за качествен и активен живот. 

Производството на лекарствени средства е не просто един технологичен процес, а хуманна мисия, затова всекидневно развиваме иновации, които споделяме с нуждаещите се потребители. 

Доверието в нас е най-голямата ценност, която постигаме, поддържайки тактични и прозрачни взаимоотношения с всички наши бизнес партньори и клиенти.