Основна дейност

"Адисан Фарма" ЕООД притежава необходимите разрешителни, производствени, складови и контролни помещения, както и квалифициран персонал за следните производствени дейности:

1. Лекарствени продукти за хуманна употреба, включващи следните производствени дейности:

- нестерилни продукти - таблетки; сертифициране на партиди;

- биологични лекарствени продукти;

- опаковане, включително първично (твърди капсули и таблетки), вторично (преопаковане - етикетиране, поставяне на нова листовка и вторична опаковка на лекарствени продукти от паралелен внос);

 - изпитвания за контрол на качеството, включително микробиологични: нестерилни, химични (физични);

2. Лекарствени продукти предназначени за клинично изпитване, включващи следните производствени дейности:

- нестерилни продукти - таблетки; сертифициране на партиди;

- вторично опаковане, включващо преопаковане - етикетиране, поставяне на нова листовка и вторична опаковка предназначена за клинично изпитване;